logo
logo

Privacybeleid

Fanfare Weldoen door Vermaak hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare Weldoen door Vermaak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, eenieder hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fanfare Weldoen door Vermaak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen zijn hierover of indien u contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Fanfare Weldoen door Vermaak maakt regelmatig beelden (foto/film) van concerten, evenementen en activiteiten die worden gedeeld op deze website en via social media. Mocht u het niet op prijs stellen om in beeld te komen, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken bij een aanwezig bestuurslid (gegevens via https://fanfarewdv.nl/over-ons/) of via de contactgegevens onder aan dit statement.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsors worden door Fanfare Weldoen door Vermaakverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over ontwikkelingen, activiteiten of anderzijds informatie met betrekking op de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Weldoen door Vermaakde volgende persoonsgegevens van u vragen bij inschrijving als lid of aanmelding als donateur/sponsor:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum

De persoonsgegevens worden door Fanfare Weldoen door Vermaakopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van het lidmaatschap en zal tot een maximum van 7 jaar worden opgeslagen.

Heeft u vragen, verzoeken wij u vriendelijk deze schriftelijk aan ons toe te zenden via ons contactformulier.